drzewo

Zielony magazyn – ekologiczna logistyka

28 listopada 2019 PeliMari 0

Już w latach osiemdziesiątych pojawiło się zainteresowanie dotyczące ekologicznej logistyki. To zagadnienie można zdefiniować jako zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez magazynowanie wykorzystujące innowacyjne […]